Regulamin Rejestracji i Licencjonowania PZJ 2024 i inne komunikaty

2024-03-05

Szanowni Państwo!

1. Przedstawiamy aktualny Regulamin Rejestracji i Licencjonowania PZJ, który obowiązuje od 01.03.2024 roku. Jest on dostępny tutaj oraz w zakładce „Do pobrania”.

2. Przedstawiamy również prezentację odnośnie najważniejszych zasad rejestracji oraz wystawiania licencji, która była omawiana na spotkaniu z przedstawicielami WZJ w grudniu 2023 roku. Jest ona dostępna tutaj oraz w zakładce „Do pobrania”.

3. Prezentujemy również opinię Pani Prawnik PZJ odnośnie ważności badań lekarskich zawodników:
„Ważność badań lekarskich zawodników wynikają z przepisów powszechnych – rozporządzenia MZ, zgodnie z którym takie orzeczenie jest ważne 6 m–cy dla członków kadry olimpijskiej seniorów i w paraujedżeniu, dla pozostałych zawodników orzeczenia są ważne 12 m-cy lub w okresie wskazanym przez lekarza w zaświadczeniu. Przepisy z pandemii zamroziły ważność orzeczeń lekarskich wydanych po 7 marca 2020 r. na okres do 60 dni od ustania stanu zagrożenia epidemicznego, tym samym praktycznie do 30 sierpnia 2023r.
W tym stanie o ile lekarz nie wskazał daty ważności orzeczenia to należy stosować powszechne zasady w tym zakresie.”

© Lubelski Związek Jeździecki