Rejestracja

Opłaty za 2023 rok
  1. Składka roczna Klubu/sekcji – 300 PLN
  2. Licencja roczna zawodnika zrzeszonego uprawniająca do startu w zawodach regionalnych – 100 PLN
  3. Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego uprawniająca do startu w zawodach regionalnych – 250 PLN
  4. Licencja roczna konia uprawniająca do startu w zawodach regionalnych – 100 PLN
  5. Opłata wnoszona przed zatwierdzeniem propozycji zawodów regionalnych – 200 PLN
  6. Akceptacja adaptacji ośrodka jeździeckiego do organizacji odznaki „Jeżdżę Konno” przez WKE – 200 PLN plus koszt dojazdu 0,83gr/km
  7. Jednorazowa licencja konia – 70 PLN
Ważne informacje

Kluby istniejące wnoszą opłaty licencyjne przed opłatami za licencje zawodników, najpóźniej do 31 stycznia danego roku, a kluby powstające (w tym za sekcje powstające w istniejących klubach) najdalej w terminie 30 dni od dnia powstania.

Numer rachunku bankowego: 91 1320 1641 3121 7019 2000 0001

Opłaty za umieszczenie banera reklamowego:
na okres roku – 500,00 zł
6 miesięcy – 300,00 zł
3 miesiące – 200,00 zł

Przedmiot i treść reklamy zamieszczona na stronie wymaga akceptacji Zarządu LZJ.

Ważne dokumenty

© Lubelski Związek Jeździecki