Władze LZJ

Zarząd
 1. Klaudia DUBIL – Prezes
 2. Łukasz WYSOCKI – Wiceprezes ds. sportowych
 3. Bartosz WÓJCIK – Wiceprezes ds. organizacyjnych
 4. Bartłomiej KOWALSKI – Sekretarz
 5. Fabian PLAPIS – Skarbnik
Komisja rewizyjna
 1. Ryszard WÓJCIK – Przewodniczący
 2. Katarzyna GAWDA – Sekretarz
 3. Katarzyna KARCZ – Członek
Kolegium sędziów
 1. Elżbieta WNUK – Przewodniczący
 2. Przemysław JANKOWSKI – Wiceprzewodniczący
 3. Karolina SARNECKA-SADLAK – Członek

© Lubelski Związek Jeździecki